Fuld fart på temaugen – uge 7

Købehavns Skole & Idrætsakademi har fem temauger om året, hvor den normale undervisning skiftes ud med anderledes skoledage. I temaugerne er der fokus på de praktisk-musiske fag for 0.-6. klasse, og i udskolingen arbejdes der med faglige udfordringer frem mod eksamenerne.

Uge 7 i februar måned 2023 var ingen undtagelse. Her gik det lystigt til, da elever og lærere arbejdede koncentreret i madkundskab, håndværk og design, billedkunst, musik og idræt m.m.

I alle de musiske-kreative fag gjaldt det om at ende op med et produkt, som man havde arbejdet med ugen igennem.

I håndværk og design blev det til mange flotte dyretrofæer, i madkundskab skulle der laves sunde retter, og i musik blev der spillet til den helt store guldmedalje. Idræt bød på akrobatik og forskellige boldspil.

Alt i alt en uge, hvor eleverne viste engagement og stor glæde, og hvor man med stor ildhu gik til de mange udfordringer med krum hals.

I uge 7 blev der arbejdet med dyretrofæer, hvor præcision var vigtigt

Det krævede koncentration, når man skulle skære sit dyr ud i krydsfiner

Bagefter skulle der slibes med sandpapir

Efter slibningen skulle ens dyretrofæ sættes op på trofæpladen

Når ens dyretrofæ var kommet på trofæpladen, skulle den males

I billedkunst blev der bl.a. arbejdet med, hvad vi gør ved kloden

I madkundskab var der fuld koncentration, når madopskriften skulle følges. Men med lidt vejledning gik det hele som det skulle

Sund kost var det gennemgående tema i madkundskab

Ved alle bordene i madkundskab, var der en god fordeling af arbejdsopgaverne

De store klasser, der ikke havde madkundskab, måtte “nøjes” med madpakken hjemmefra

I musik blev der komponeret og spillet til den store guldmedalje

I idræt arbejdede udskolingen med spring, håndstand, akrobatik og meget andet

Alle øvelser krævede gode samarbejdsevner. Her er det 7. klasse, der viser, hvordan det skal gøres