Personalet

– Er med til at sikre en høj faglighed og en stærk sportslig indsats