Høj faglighed og talentudvikling i fodbold, tennis og ishockey

Skoletilbud for 0.-9. klasse

Københavns Skole & Idrætsakademi har fokus på elevernes talentudvikling i fodbold, tennis og ishockey og lægger vægt på høj faglighed i undervisningen.

Københavns Skole & Idrætsakademi samarbejder med idrætsforeninger i København, som har et ambitionsniveau, der sigter højt i udviklingen af fodbold-, tennis- og ishockeyspillere. I det samarbejde målretter vi processen for at skabe de rigtige muligheder, der betyder, at den enkelte elev opnår sådanne potentialer, at de ind i voksenlivet kan dyrke deres idræt på et højt sportsligt niveau.

Såfremt man som elev mener at kunne gennemføre en undervisning, der er tilrettelagt ud fra en høj faglighed, og man samtidig i forhold til sin sport udviser modenhed, tekniske færdigheder, taktisk forståelse, udholdenhed og disciplin, så er Københavns Skole & Idrætsakademi måske det helt rigtige tilbud.

For at blive en del af Akademiet skal man til en prøvetræning i fodbold, tennis eller ishockey og en optagelsessamtale, hvis prøvetræningen er gennemført tilfredsstillende.

Børn, der søger om optagelse i indskolingen, får mulighed for at stifte bekendtskab med fodbold, tennis og ishockey – og andre idrætsgrene. I indskolingen vil der blive lagt vægt på motorik og bevægelse på et langt højere niveau, end man ellers ser det i skolen. Herudover vil det pædagogiske afsæt tage udgangspunkt i at se barnet som ”det hele menneske”, der har forskellige læringsstile, og hvor vi i et meget centralt omfang vil arbejde med barnets kompetencer, faglighed, udvikling og dannelse.

For at blive optaget i indskolingen skal man gennemføre en motorisk bevægelsestest. Såfremt bevægelsestesten er gennemført tilfredsstillende, skal man til en optagelsessamtale.

Vigtige datoer


Der afholdes løbende informationsmøder og prøvetræninger frem mod sommerferien vedrørende optagelse til skoleåret 2024-2025

Informationsmøder
22. april kl. 17.00-18.00

13. maj kl. 17.00-18.00

3. juni kl. 17.00-18.00

Informationsmøderne afholdes på Gartnerivej 9, 2100 København Ø

Prøvetræning i fodbold
30. april
Mellemtrinnet (3.-6. kl.) klokken 8.00
Udskolingen (7.-9. kl.) klokken 10.00

21. maj
Mellemtrinnet (3.-6. kl.) klokken 8.00
Udskolingen (7.-9. kl.) klokken 10.00

11. juni Mellemtrinnet (3.-6. kl.) klokken 8.00
Udskolingen (7.-9. kl.) klokken 10.00

Prøvetræninger i tennis
Prøvetræningerne i tennis foregår løbende og aftales særskilt

Prøvetræning i ishockey
Der aftales særskilt med ansøger, hvornår prøvetræningen afholdes

Prøvetræningen i ishockey er for elever, der skal i 7. klasse i skoleåret 2024-2025

Motorisk bevægelsestest i 0.-2. kl.
Den motorikske bevægelsestest i indskolingen foregår løbende og aftales særskilt

NB
Man kan kun deltage i prøvetræningerne, hvis man er indskrevet på ventelisten

Sidste nyt fra skolen

Følg med i hvad vi går og laver, når skoledagen begynder

Fastelavn 2024

https://vimeo.com/913864555?share=copy Fredag den 9. februar…

Københavns Skole & Idrætsakademi tilbyder

Fodbold, tennis og ishockey

Tennis

Københavns Skole & Idrætsakademi arbejder med elevens professionelle tilgang til tennis, hvor de taktiske, fysiske, tekniske og psykologiske færdigheder udvikles.

Akademitrænere og lærere tilpasser og arbejder individuelt med elevens udvikling i tennis, herunder med metoder til hver enkelt spiller, der har til hensigt at skabe en væsentlig progression i den træning, man modtager på Akademiet.

Målet er, at skolens tennisspillere har et stort repertoire af tenniskompetencer og en stærk fysik, der betyder, at de kan spille med om topplaceringerne i de bedste tennisturneringer i ungdomsrækkerne Danmark og i udlandet. Det skal være afsættet til, at de i deres voksentilværelse kan spille med i de bedste nationale og internationale turneringer.

Ishockey

Københavns Skole & Idrætsakademi har fokus på at øge træningsintervallerne for den enkelte ishockeyspiller, og at der skabes synergi mellem træningen og den daglige undervisning. Målet er at udvikle spillere, der kan begå sig på det højeste niveau i de bedste ungdomsrækker og på de forskellige ungdomslandshold.

Eleverne skal udvikle sådanne færdigheder i skøjteteknik, speed og balance, evner i stavføring og pasninger, puckkontrol og modtagninger samt samarbejdsforståelse og motivationskraft, at de i deres voksentilværelse har afsættet til at spille med i toppen af dansk ishockey og samtidig være en del af ishockeylandsholdet.

Fodbold

Københavns Skole & Idrætsakademi har som en ambitiøs satsning, fokus på den enkeltes talentudvikling i fodbold, samtidig med at man opøver de kompetencer, der giver afsæt til at forstå sig selv i forhold til de udfordringer, der ligger i fodbold som et holdspil.

Akademiets træning foregår fra mandag til fredag – om morgen eller starten på formiddagen, hvor der arbejdes med elevernes nuværende erfaringsniveau og deres tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sociale kompetencer. Derudover er der for målmænd specieltræning, enten særskilt eller målmandstræning, der foregår i en sammenhæng med den øvrige træning.

Et vigtigt samarbejde

For Københavns Skole & Idrætsakademi er netværksdeling og samarbejde vigtigt, fordi det er igennem videndeling, dialog og fælles tiltag, at der sker kvalitetsfastholdelse og en kvalitetsudvikling, der er med til at skabe en bedre skole.

Følgende er for nuværende i et partnerskab med Københavns Skole & Idrætsakademi: