Fuld gang i opskrivningen til skolen

“Vi glæder os til skoleåret 2020-2021!” Sådan fortæller Karina Lindgreen, der er viceskoleleder på Københavns Skole & Idrætsakademi. “Vi har stor søgning. For 3.-9. klasse skal man igennem en prøvetræning i fodbold eller tennis. I indskolingen er der en motorisk bevægelsestest. Klarer man prøvetræningen tilfredsstillende, skal man til en optagelsessamtale, hvor man bl.a. skal medbringe nationaltest og udtalelser fra ens skole, der skal omhandle ens faglige niveau og sociale tilgang. Fra klubben, hvor man træner om eftermiddagen, skal man have en udtalelse fra træneren, der fortæller om spilforståelse, teknisk og taktisk forståelse samt den sociale tilgang.”

Karina Lindgreen lægger vægt på, at Københavns Skole & Idrætsakademi er en lille skole med høj faglighed og talentudvikling, specielt i fodbold og tennis, hvor nøgleord som motivation og samarbejde er en vigtig del af skolens hverdag.

Karina Lindgreen: “Motivation og samarbejde er nøgleord på skolen”

“Vi er cirka 200 elever, der undervises af dygtige lærere og akademitrænere. De har bl.a. fokus på, at en god faglighed skal bære videre til, at man senere hen i uddannelsessystemet har de nødvendige forudsætninger for at opnå et mellemlangt eller langt uddannelsesniveau. I forhold til den sportslige indsats har vi fokus på, at eleverne opnår et højt sportsligt niveau igennem en målrettet talentudvikling. Mange af skolens elever i udskolingen er på eller lige omkring de forskellige landshold i fodbold og tennis.”

Københavns Skole & Idrætsakademi har fokus på god faglighed

Karina Lindgreen fortæller videre, at der i indskolingen lægges vægt på det legende og motoriske.

“I indskolingen har vi ikke fokus på en bestemt sportsgren. Derimod vægter vi det motoriske og det legende, der skal være med til at opbygge en god alsidighed  i de forskellige fysiske aktiviteter. Vi har valgt, at vi ikke skal være mange børn i indskolingen, fordi det har en stor betydning for trivslen i den alder.”

Samarbejde, motivation og det legende har betydning

Karina Lindgreen udtaler videre, at efter indskolingen vil der være flere elever i klassen.

“Fra 5. klasse og opefter er der cirka 24. i klasserne. Fra 0. klasse til 6. klasse er der én klasse på hvert trin. I udskolingen er vi tosporet”, fastslår Karina Lindgreen. “Når vi har valgt at være tosporede i udskolingen, er det for at imødekomme de mange elever, som søger ind på skolen.”

Viceskolelederen pointerer, at der stilles forventninger til de elever, som optages. “De skal bl.a. spise rigtigt, fordi de kommer til at træne mere, end de plejer. Det er vigtigt, at det ikke er den forkerte benzin, der bliver hældt på motoren. De skal have nok søvn, fordi der igennem søvnen sker en vigtig restitution samtidig med en bearbejdning af de mange indtryk, man får i løbet af en dag. Og selvom man meget har meget fokus på sin sport, skal man vænne sig til at læse hver dag, mindst en halv time, men gerne mere.”

Karina Lindgreen pointerer, at det er vigtigt med den rigtige benzin på motoren, når der trænes meget

Karina Lindgreen ser frem til et nyt skoleår, hvor der igen optages dygtige, motiverede og engagerede elever. “Når vi optager nye ansøgere på skolen, ser vi ikke kun på den motivationskraft og de potentialer den enkelte elev kommer med. Vi ser på familien som heldhed. Det er afgørende, at mor og far støtter op om fx sund levestil, og i den forbindelse bliver man mange gange selv nødt til at gå forrest. Det samme gælder m.h.t. læsning, hvor familien skal have det som en fast del af hverdagen, at der læses i en skønlitterær bog.”