Bevægelsesdag for børnehavebørn den 29. august 2019

Traditionen tro arrangerede Københavns Skole & Idrætsakademi bevægelsesdag for børnehaverne i skolens lokalområde.

Den 29. august var der på skolen besøg af børnehavebørn i alderen 4-5 år, der  prøvede skolens forskellige motoriske aktiviteter som bevægelseslege, boldspil og yoga.

Dagen startede klokken 9.00. En gruppe havde børneyoga, hvor kroppen strækkes i forskellige positioner, og hvor der lægges vægt på mindfulness og et roligt tempo. Her fik børnene mulighed for at finde ind i dem selv og slappe af i krop og hoved.

Til yoga blev der arbejdet med forskellige yogastillinger…

…og med lys og mindfulness

En anden gruppe var på forhindringsbanen, hvor der skulle løbes, hoppes, kravles, kastes, skydes (til en fodbold) og meget mere. Her blev man forpustet og udfordret motorisk.

Der var fart på rundt i forhindringsbanen

En tredje gruppe spillede forskellige boldspil, hvor der skulle kastes og skydes, fintes og løbes.

Efter en god halv time byttede grupperne til en ny aktivitet. Klokken cirka 11.30 var det tid til frokost og præmieoverraskelse. Alle børn fik selvfølgelig en medalje for den super gode indsats og et diplom.

Medaljer for den flotte indsats

Lærer Lars Sunesen, der er ansvarlig for aktiviteterne med børnehaverne understreger, at motorik og bevægelse har en meget stor betydning for børns udvikling.

“Der skal ikke herske nogen tvivl om, at fysisk aktivitet for børn og unge har en kæmpe betydning på en lang række parametre som fx motorik, bevægelse, kondition, sygdom og kognitiv udvikling. Derfor var det også et positivt initiativ, da regeringen for nogle år siden indførte mere fysisk aktivitet i skoledagen”, fortæller Lars Sunesen og fortsætter: “Her på Københavns Skole & Idrætsakademi er vi meget aktive, og det legende og motoriske fylder meget her hos os. Vores viden og hvordan vi gør det, vil vi gerne være med til at videregive, bl.a. til andre skoler og børnehaver”.

Lars Sunesen understreger det vigtige i motorik og bevægelse

Afslutningsvis kunne Lars Sunesen konstatere, at det havde været en god dag med smil, latter, sved på panden og koncentration – og en flot indsats af alle børn!