Dimission 2018

Torsdag den 26. juni afholdte Københavns Skole & Idrætsakademi traditionen tro dimission for 9. klasse, der bød på fællesspisning i haven, taler og overrækkelse af eksamensbeviserne. Glade elever, der sammen med deres familier og klassens lærere og akademitrænere, mindes de mange gode stunder sammen.

Skolens leder bød velkommen og talte om tiden fra dengang, man startede på skolen, frem til dimissionen, der i bund og grund var en afslutning på en epoke i ens liv. Johnny Wetterstein pointerede, at selvom det kunne virke vemodigt at sige farvel, startede man en ny livscyklus efter sommerferien, hvor man blev stillet over for mange nye og spændende udfordringer, der i høj grad vil komme til at påvirke ens liv, lige så meget som de forgangne år på skolen havde gjort det.

Lærere og akademitrænere talte også til eleverne og deres familier. Klasselærer Vicki Gøtke gav hver enkelt elev ord med på vejen, bl.a. ordsprog og sproglige vendinger, der fortalte om deres positive sider og personlighed.

Hver elev fik af Vicki Gøtke gode ord med på vejen

Hver elev fik af Vicki Gøtke gode ord med på vejen

Nils Trier, skolens tennistræner, talte om tenniselevernes og deres træning på skolen, og det helt fantastiske fællesskab man havde haft sammen, men han gav også gode råd til fremtiden.

Nils Trier talte til tenniseleverne

Nils Trier talte til tenniseleverne

Nils Trier sammen med klassens tenniselever

Nils Trier sammen med klassens tenniselever

Julie Schlosser talte på vegne af forældre og elever, hvor hun takkede for lærernes og akademitrænernes indsats. Efterfølgende var det elevernes tur til at holde tale. Med blomsterende vendinger fik de sendt en sidste, men flot hilsen til deres lærere og akademitrænere.

Eleverne gav hver enkelt lærer et par ord med på vejen

Eleverne gav hver enkelt lærer et par ord med på vejen og en meget fin gave.

Lærerne og elever sammen en sidste stund

Lærerne og elever sammen en sidste stund