Talentudviklingssamarbejde med FCK

Københavns Skole & Idrætsakademi har indgået aftale med FCK om et tættere samarbejde for skoleåret 2018-2019, hvor der i de kommende 7. klasser vil blive optaget elever, der til dagligt spiller fodbold i FCK. Derved fortsætter skolen den seriøse dialog med fodbold- og tennisklubber i Storkøbenhavn, hvor der skal være en sammenhæng med den måde, hvorpå eleverne trænes på om morgen i forhold til deres respektive eftermiddagstræning i klubberne.

Skoleleder Johnny Wetterstein mener, at det er en konsekvens af skolens daglige, målrettede arbejde med elevernes faglighed og sportslige udvikling.

“Vi skelner ikke mellem klubber, spillerstatus eller baggrund, men vi lægger vægt på de sportslige og faglige kompetencer samt de sociale og dannelsesmæssige værdier. Det er vores opgave at udvikle dygtige elever og spillere, som kan indgå i sociale relationer, og hvor vi forbedrer den enkeltes færdigheder på en lang række parametre,” fastslår Johnny Wetterstein.

”Det er naturligvis spændende at få de bedste fodboldspillere fra FCK ind på skolen, fordi de kommer til at møde nogle af de bedste fodboldspillere fra en lang række andre klubber, og derved skærper vi talentudviklingsmiljøet yderligere,” udtaler skoleleder Johny Wetterstein.

FCK vælger derved at omlægge det samarbejde, man har haft med Johannesskolen på Frederiksberg i over 10 år og flytte deres bedste spillere til Københavns Skole & Idrætsakademi på Østerbro.