Uge 7 – Temauge for fuld udblæsning

I uge 7 var der traditionen tro temauge, hvor indskolingen og mellemtrinnet havde opgaver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst, musik og idræt. Udskolingen arbejdede med teori og opstilling af forsøg i fysik/kemi, biologi og geografi. Herudover havde man matematik og idræt.

Alle elever var som sædvanlig engagerede.

Det blev til flotte produkter i håndværk og design. Indskolingen og 3. klasse fik til opgave at lave en nøglering. Det resterende mellemtrin lavede skeer, der kunne bruges hjemme i køkkenet. I tilgangen til begge produkter arbejdede man sammen med en makker om designprocessen: hvordan ens design skulle være, hvilke snitteteknikker, man vil benytte sig af undervejs i projektet og det endelige udseende.

Det var vigtigt, at der blev gjort tanker om, hvordan nøgleringen eller skeen skulle se ud, og hvordan produktet skulle bruges, og hvem der skulle bruge produktet.

Inden man gik i gang med sin opgave, skulle makkerparret naturligvis på forhånd lave en skitsetegning, der tog højde for den videre proces:

  • Forarbejdning
  • Materialer
  • Design
  • Processen og et tidsestimat

Koncentreret arbejde i håndværk og design

Flotte produkter i håndværk og design

Flotte produkter i håndværk og design

I madkundskab blev der naturligvis lagt vægt på sund kost. På Københavns Skole & Idrætsakademi er det centralt, at eleverne spiser den rette mad. Derfor undervises der allerede fra børnehaveklassen i madkundskab, så de så tidlig som muligt får en viden og bevidstgørelse om, hvad kosten betyder for deres undervisning, træning, fysiske udfoldelse og præstation.

Vigtigt med frugt og grønt i madlavningen

Eleverne var naturligvis selv med til at lave mad, så det at lave og spise mad bliver en motiverende, sjov og god oplevelse. Fra skolens side er der en klar forventning om, at man også er med til at lave mad derhjemme, og man er med til at tale om og eventuelt forbedre, hvad der i familien spises i hverdagen. I skolens tilgang til madkundskab har smags- og synsoplevelsen en væsentlig betydning.

Med udgangspunkt i Van Gogh blev der i billedkunst arbejdet med billedskabelse: tilgangen til kunst og skabelse af et billede; hvilke teknikker kommer der i brug i forhold til kunstmaleriet, og hvilke inspirationskilder trækkes på. Ud over Van Gogh og kunstmaleriet, blev der også arbejdet med Pop Up-billeder, hvor skabelsen af den tredimensionelle fysiske udtryksform var udgangspunktet for elevernes arbejde.

I musik blev der arbejdet med sang, rytme, forskellige musikinstrumenter og dans. Alle elever fra 0. kl. til 6. kl. nød at være i musikkens verden. Specielt de helt små gik op i det med liv og sjæl.

Det er vigtigt med rytme i musik

Det er vigtigt med rytme i musik

Man øvede sange og satte instrumenter til, hvor der er blevet spillet klaver, guitar, elguitar, trommer og små forskellige klokkespil. Man talte om musik, og hvad musik og sang betød for en selv, og man lavede selv sange og musik. Til sidst optrådte grupperne for hinanden.

I idræt blev der arbejdet med forskellige boldlege som basketball, håndbold, stikbold og høvdingebold. Herudover var der fokus på spring og saltomortaler. Der var aktiviteter som piratleg, hvor man skulle undgå at blive fanget, og hvor man kun kunne slippe væk ved at klatre, hoppe, svinge, springe og løbe. Herudover blev der trænet i forskelige opvarmningsprogrammer.

Der blev udført mange saltomortaler i idræt

Der blev udført mange saltomortaler i idræt

 

Akademitræner Mirhan giver introduktion til basketball