Kirke, banko og risengrød

Årets sidste skoledag inden årsskiftet startede i Lundehus Kirke, hvor præsten Julie Birgitte Damlund sammen med kirkekoret sørgede for de optimale rammer op til juleferien.

Julie Birgitte Damlund talte over juleevangeliet, hvor hun understregede, at vi ikke bare i julen skulle huske at hjælpe og gøre noget godt for hinanden, men det gjaldt hele året rundt. Hun gav et eksempel med en skoleelev, der var kommet og hjulpet hende med at rejse en række af cykler, som hun var kommet til at vælte, mens hun skulle parkere sin egen cykel, da hun var ude og købe julegaver.

Skoleeleven havde smilet til hende, da hun sagde tak, med en bemærkning om, at “det var så lidt”. Julie Birgitte Damlund pointerede, at små ting har betydning, og den dag pigen havde hjulpet hende, havde det haft en stor betydning for hende midt i alt julegaveræset.

Præst Julie Birgitte Damlund talte over juleevangeliet og om egne oplevelser

Indskolingen optrådte med to sange, godt dirigeret af lærer Lars Sunesen. De sang bl.a. Lille Store Verden, som man kan se og høre i nedenstående video.

Efter indskolingen var det 6. klasse, der skulle synge. Godt styret af Servan Yildiran sang de på smukkeste vis sangen Dance Monkey på dansk. Godt gået af de to klasser.

Servan Yildiran præsenterede og dirigerede 6. klasse i deres performance, hvor de sang Dance Monkey på dansk

Efter den fine performance talte skoleleder Johnny Wetterstein om, hvor hurtigt det halve skoleår var gået – fra august til den 20. december. Johnny Wetterstein fremhævede det positive i, at der var sket en god faglig og sportslig udvikling, som eleverne kunne være stolte af, og som de skulle fastholde og bygge videre på frem mod sommerferien i det nye år.

Til forsamlingens store overraskelse var der tre elever, der var med til at holde tale sammen med skolelederen. Lidt inde i Johnny Wettersteins tale, rejste Mads fra 4. klasse sig op og talte om det vigtige i, at man skulle huske at hygge sig sammen med sin familie og sine venner. Efter Mads rejste Nanna fra 6. klasse sig op og talte om det vigtige i at forstå og acceptere hinandens forskelligheder, og at venskaber har en stor og vigtig betydning.

Marcus fra 9. klasse afsluttede de tre elevers talerække med at understrege, at det med venskaber på Københavns Skole & Idrætsakademi altid havde været en vigtig del af skolens liv. Marcus talte også om, at for ham og hans klassekammerater var 9. klasse snart forbi, og så skulle man videre i uddannelsessystemet. Det var en fantastisk tid, han havde haft på skolen, og han håbede på, at han kunne holde kontakten vedlige med klassekammerater og lærere. Han opfordrede skolen til at afholde et årligt ‘kom-sammen-arrangement’ for de gamle elever.

Johnny Wetterstein afsluttede talen(erne) med at tage Marcus´ opfordringen til sig, og han mindede eleverne om, at det at gøre noget godt for hinanden hører ikke bare julen til, det er noget, man skal gøre hele året rundt. Herefter var det tid til, som det var traditionen i kirken, at give sidemanden en krammer og ønske ham eller hende god jul og godt nytår.

Efter kirken skulle eleverne deltage i det store julebanko. Igen i år var der kommet flotte gaver til præmiebordet, og alle var spændte og ivrige for at vinde. Fra kontoret råbte Johnny Wetterstein numrene op på klassernes activeboards, og viceskoleleder Karina Lindgreen styrede gaveregnen til de heldige.

Der var mange flotte præmier på spil

Morten Grahn og Johnny Wetterstein tjekker numrene

Esben fra 9. klasse hjalp Laureen fra 0. klasse med at holde styr på bankotallene og præmierne

Johan og Emil fra 5. klasse blev de heldige vindere af FCK-trøjer i banko

Efter alle præmierne var uddelt, skulle der spises risengrød, som forældre havde sørget for at lave til skolen. Det blev som sædvanlig en stor succes. Risengrøden blev selvfølgelig krydret med kanelsukker og smør og blev spist med glubende appetit. Efter de mange portioner var spist op, gik glade skoleelever ud af døren, klar til en lang juleferie.

Der var også besøg af gamle elever – William og Sebastian, der stod for kagebordet sammen med Konrad fra 2. klasse

Der blev delt risengrød ud til den store guldmedalje