Temauge i uge 7 med en faglig tilgang

I uge 7 afholdte Københavns Skole & Idrætsakademi temauge, hvor der blev lagt vægt på kost og ernæring, idræt, skader og skadesforebyggelse, musik, billedkunst, håndværk og design, men også biologi, geografi og fysik/kemi for udskolingen.

Hvert år afholdes der en række temauger, hvor der bliver lagt vægt på bestemte emner, hvor eleverne arbejder på tværs af klasserne og i små grupper.

I uge syv blev der traditionen tro fokuseret på naturfagene for udskolingen, og for mellemtrinnet og indskolingen blev der bl.a. arbejdet med kost og det, man skal spise, for at kroppen fungerer så optimalt, som det er muligt, for at gennemføre et tætpakket program med skole, træning og kamp i løbet af en uge.

Store og små koncentrerede sig i om madlavningen

Store og små koncentrerede sig i om madlavningen

Den rigtige kost og søvn er to meget vigtige ingredienser, hvis man ønsker at dyrke sin sport på et højt niveau. Derfor arbejdede eleverne med sunde madopskrifter: Hvad der er bedst at spise  hvornår!

I madkundskab spiste eleverne morgenmad sammen

I madkundskab spiste eleverne morgenmad sammen

I musik blev der arbejdet med noder, og der blev spillet på forskellige instrumenter, og til sidst blev der opført en lille koncert for de andre elever. Overvejelserne går nu på, om der til næste år ikke skal opføres en lille koncert for forældre og familie sidst i temaugen.

I musik skulle man samarbejde og spille i band

I musik skulle man samarbejde og spille i band

I håndværk og design arbejdede man med træ, men andre materialer indgik også i processen, som metal og læder. Produktet, der skulle komme ud af forløbet, var en nøglering og en blyantsholder. Det var flot at se, hvordan eleverne arbejdede såvel individuelt som i teams for at opnå det bedst mulige resultat.

Koncentrationen var høj i håndværk og design

Koncentrationen var høj i håndværk og design

Der kom fine produkter ud af anstregelserne

Der kom fine produkter ud af anstrengelserne

Skader og skadesforebyggelse var et andet vigtigt fokuspunkt i temaugen. Når eleverne træner og spiller kampe, så meget som de gør, har det naturligvis en betydning, at man er bevidst om, hvordan man undgår skader, og hvis man får en skade, hvordan den skal behandles.

De ældste klasser modtog i temaugen ekstra meget undervisning i biologi, geografi og fysik/kemi. I år var der ekstra koncentration omkring den naturvidenskabelige tilgang, fordi Undervisningsministeriet har besluttet at lægge de tre fag sammen til i en mundtlig eksamen.

Fysiklærer Jochen Hell forklarer forsøgene i fysik

Fysiklærer Jochen Hell forklarer forsøgene i fysik

Billedkunst var en del af temaugen, hvor der bl.a. ud af mælkekartoner og pap blev arbejdet med byplanlægning, og hvordan man bedst sammensætter boliger med forretninger og virksomheder.

Idræt var naturligvis også på programmet. Her blev der arbejdet med motorik og forskellige bevægelsesøvelser. Herudover blev der spillet forskellige former for boldspil, bl.a. volleyball, basketball, indendørs fodbold m.m.

Her er det 9. klasse, der er i gang med basketball

Her er det 9. klasse, der er i gang med basketball