Indskoling – Et stærkt skoletilbud med leg, motorik, bevægelse og høj faglighed

Indskolingen på Københavns Skole & Idrætsakademi har fokus på leg, bevægelse, motorik og høj faglighed. Det er igennem barnets første skoleår, at grundlaget ligges for den senere indsats i forhold til undervisning, dannelse og det sportslige afsæt.

Skolens tilgang til undervisningen er, at eleverne lærer på hver deres måde og har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hver elev har sin unikke læringsstil. For at differentiere og målrette undervisningen til den enkelte elev, tager akademiet udgangspunkt i teorierne om forskellige læringsstile og flere intelligenser.

Der fokuseres på, at læringsmiljøet er udviklende og skaber lysten til at lære, lysten til at dygtiggøre sine færdigheder – og lysten til kreativitet og innovation.

På Københavns Skole & Idrætsakademi har man flere idrætstimer om ugen, end man generelt vil have i forhold til andre skoler.

I idrætstimerne er der fokus på det alsidige og legende – det motorikske og bevægende, som skal motivere og udvikle barnets lyst til fysisk udfoldelse og samtidig udvikle de motoriske evner og kompetencer.

Legen og opfattelsen af idræt lægges i de tidlige barneår, som er grundlaget for den senere sportslige udfoldelse i ungdomsårene og voksenlivet.

 

Læse mere om INDSKOLING