Høj faglighed og talentudvikling i fodbold og tennis

Skoletilbud for 0.-9. klasse

Københavns Skole & Idrætsakademi har fokus på elevernes talentudvikling i fodbold og tennis og lægger vægt på høj faglighed i undervisningen.

Københavns Skole & Idrætsakademi samarbejder med idrætsforeninger i København, som har et ambitionsniveau, der sigter højt i udviklingen af fodbold- og tennisspillere. I det samarbejde målretter vi processen for at skabe de rigtige muligheder, der betyder, at den enkelte elev opnår sådanne potentialer, at de ind i voksenlivet kan dyrke deres idræt på et højt sportsligt niveau.

Såfremt man som elev mener at kunne gennemføre en undervisning, der er tilrettelagt ud fra en høj faglighed, og man samtidig i forhold til sin sport udviser modenhed, tekniske færdigheder, taktisk forståelse, udholdenhed og disciplin, så er Københavns Skole & Idrætsakademi måske det helt rigtige tilbud.

For at blive en del af Akademiet skal man til en prøvetræning i fodbold eller tennis samt en optagelsessamtale, såfremt prøvetræningen er gennemført tilfredsstillende.

Børn, der søger om optagelse i indskolingen, får mulighed for at stifte bekendtskab med fodbold og tennis – og andre idrætsgrene. I indskolingen vil der blive lagt vægt på motorik og bevægelse på et langt højere niveau, end man ellers ser det i skolen. Herudover vil det pædagogiske afsæt tage udgangspunkt i at se barnet som ”det hele menneske”, der har forskellige læringsstile, og hvor vi i et meget centralt omfang vil arbejde med barnets kompetencer, faglighed, udvikling og dannelse.

For at blive optaget i indskolingen skal man gennemføre en motorisk bevægelsestest. Såfremt bevægelsestesten er gennemført tilfredsstillende, skal man til en optagelsessamtale.

Sidste nyt fra skolen

Følg med i hvad vi går og laver når skoledagen begynder

Vigtige datoer

Vi holder informationsmøde og optagelsesprøver, se datoerne herunder


Der afholdes løbende informationsmøder og prøvetræninger frem mod sommerferien vedrørende optagelse til skoleåret 2023-2024

Efteråret


Informationsmøder


Den 26. september kl. 17.00-18.00

Den 24. oktober kl. 17.00-18.00

Den 21. november kl. 17.00-18.00

Informationsmøderne afholdes på Gartnerivej 9, 2100 København Ø

Prøvetræninger


Den 4. oktober

Mellemtrinnet: Klokken 8.00

Udskolingen: Klokken 10.00

Den 1. november

Mellemtrinnet: Klokken 8.00

Udskolingen: Klokken 10.00

Den 6. december

Mellemtrinnet: Klokken 8.00

Udskolingen: Klokken 10.00

Prøvetræning 0.-2. klasse (motorisk bevægelsestest) for indskolingen foregår løbende og har ikke fastlagte datoer

NB

Man kan kun deltage i prøvetræningen, såfremt man er indskrevet på skolens venteliste.

Københavns Skole & Idrætsakademi tilbyder

Fodbold og Tennis

Tennis

Københavns Skole & Idrætsakademi arbejder med elevens professionelle tilgang til tennis, hvor de taktiske, fysiske, tekniske og psykologiske færdigheder udvikles.

Akademitrænere og lærere tilpasser og arbejder individuelt med elevens udvikling i tennis, herunder arbejdes der med metoder til hver enkelt spiller, der har til hensigt at skabe en væsentlig progression i den træning, man modtager på Akademiet.

Fodbold

Københavns Skole & Idrætsakademi har som en ambitiøs satsning, fokus på den enkeltes talentudvikling i fodbold, samtidig med at man opøver de kompetencer, der giver afsæt til at forstå sig selv i forhold til de udfordringer, der ligger i fodbold som et holdspil.

Akademiets træning foregår fra mandag til fredag – om morgen eller starten på formiddagen, hvor der arbejdes med elevernes nuværende erfaringsniveau og deres tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sociale kompetencer. Derudover er der for målmænd specieltræning, enten særskilt eller målmandstræning, der foregår i en sammenhæng med den øvrige træning.

Et vigtigt samarbejde

For Københavns Skole & Idrætsakademi er netværksdeling og samarbejde vigtigt, fordi det er igennem videndeling, dialog og fælles tiltag, at der sker kvalitetsfastholdelse og en kvalitetsudvikling, der er med til at skabe en bedre skole.

Følgende er for nuværende i et partnerskab med Københavns Skole & Idrætsakademi: